VRIJ TENNISSEN 18 mei

Beste leden,

Vorige week maakte premier Rutte het nieuws bekend dat iedereen weer buiten mag sporten. Wij hebben daarom afgelopen weekend aangekondigd dat vanaf maandag het park weer opengesteld werd voor alle spelers die tennisles volgen. Nu gaan we dat verder uitbreiden.

Vanaf maandag 18 mei is het ook weer mogelijk om vrij te gaan tennissen op het tennispark van FTC. We hebben nog wel te maken met beperkte baancapaciteit omdat we baan 7/8/9 momenteel nog niet kunnen gebruiken, omdat de tennisballon daar nog op staat. Aan het ‘vrij tennissen’ zijn echter wel een aantal strenge voorwaarden verbonden waar we ons beslist aan moeten houden. De regels die van toepassing zijn op het vrij tennissen benoemen we hierna:

Regels voor het Vrij Tennissen

 • Online reserveren van een baan is verplicht
  Om te kunnen spelen ben je verplicht om online een baan te reserveren. Zonder reservering mag je helaas nog steeds niet het park betreden. Reserveren kan via de clubapp.
 • Aantal spelers per baan
  Er mogen maximaal twee spelers op één baan spelen. De enige uitzondering hierop is wanneer de spelers op één speelhelft uit hetzelfde huishouden komen.
 • Speeltijd

Per reservering tot 18:00 uur 60 minuten speeltijd incl. vegen. Daarna 45 minuten.

 • Verplichte looproute
  Baan 1/2/3 worden betreden via baan 1 en verlaten via baan 3

Baan 4/5/6 worden betreden via baan 6 en verlaten via baan 4

Baan 10/11 worden betreden via baan 10 en verlaten via baan 11

 • Aanwezig zijn 5 minuten voor aanvang

Bij de ingang van de betreffende baanvakken en 1,5 afstand van elkaar houden. Het veld betreden nadat de vorige spelers het veld hebben verlaten via de aangewezen uitgang.

 • Regels tijdens het spelen
  Markeer je tennisballen (bijv met een stift), maak geen gebruik van de scoreborden, geen high fives en loop bij wisselen van speelhelft met de klok mee.
 • Vegen banen
  Houdt in het uur speeltijd ook rekening met het vegen van de baan zodat iedereen op de aangegeven tijd de baan op kan. In de avonduren is het verzoek om de gravelbanen alleen na het laatste spel te vegen om zoveel mogelijk speeltijd te houden.
 • Gelijk na het spelen het park verlaten
  Na het spelen en vegen, dien je het park direct te verlaten. Even napraten kan op het parkeerterrein met inachtneming van 1,5 m afstand.
 • Clubgebouw is gesloten met uitzondering van de toiletten
  Het clubgebouw en de kleedruimtes zijn gesloten met uitzondering van de toiletten in de hal. Die mogen in uiterste nood gebruikt worden. De kantine is alleen toegankelijk voor toezichthouders en trainers. De toiletten worden dagelijks gereinigd.
 • Geen publiek
  Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders die willen kijken bij de training van hun kinderen. Op het park zijn dus alleen spelers met een reservering aanwezig of lessers.
 • Zoveel als mogelijk overdag reserveren
  Is het mogelijk om overdag te tennissen dan verzoeken we je om dat te doen, zodat er ’s avonds ruimte overblijft voor de mensen die overdag niet kunnen tennissen.

 

 • Tot Slot

Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw gezin/huishouden één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, verlies van reuk/smaak.

 

Het is noodzakelijk en wij vertrouwen erop dat alle leden zich aan deze regels houden. Wij zijn als eerste verantwoordelijk om deze regels na te leven en daarnaast zal de gemeente controleren en handhaven. Wanneer regels niet nageleefd worden kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheden om vrij te tennissen. Bovendien kunnen er forse boetes opgelegd worden aan onze vereniging en de betrokken personen. We zullen dan ook streng optreden wanneer we constateren dat de regels niet nageleefd worden.

Voor de groepen die gewend zijn om dubbelspel te spelen op vaste tijdstippen in de week zijn we aan het nadenken hoe we hier mogelijkheden kunnen creëren. Dit zal in samenspraak met de tennisschool moeten. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug.

Al met al komen we stapje voor stapje verder en wensen jullie veel plezier met deze nieuwe tennismogelijkheden.

 

Namens het bestuur van de Franeker Tennis Club

Jan Harold Warrink, voorzitter