Veel gestelde vragen ALV

Gestelde vragen n.a.v. presentatie Renovatie en Herinrichting tennispark

Onderstaand treft u de vragen aan welke zijn gesteld m.b.t. de presentatie Renovatie en herinrichting van het tennispark. Tijdens de ALV van 6 januari a.s. worden deze vragen beantwoord.

Eelco van Marrum

 • Hoe concreet is de beoogde groei in ledenaantal op voorhand te maken?
 • Hoe kansrijk zijn de aangevraagde subsidies?
 • Is dit, vanwege de onzekerheid in de wereld, nu het juiste moment om zo’n grote investering te doen? Is het niet verstandiger om dit project met minimaal een jaar uit te stellen?

Fred de Lange

 • Waarom wordt eerst begonnen met de gravelbanen?
  • Dat betekent dat er maar twee kunstgrasbanen overblijven en dat is gezien de animo om daarop te spelen wel erg krap. Ik stel voor eerst de kunstgrasbanen aan te passen, dan blijven er nog steeds drie gravelbanen over, en dan de gravelbanen aan te pakken. Dan is er in de zomer voldoende ruimte om nog te kunnen spelen.

Piet Deelstra

 • Wat denken jullie te doen aan de jeugd die het park gaat gebruiken als hangplek met als gevolg vernielingen (zie voetbalclub)?

Mathijs Westra

 • Wordt de entree IJsbaanweg ruim en sterk, zodat onderhoud/toegang met machines en de bereikbaarheid voor hulpdiensten daarlangs geborgd is?
 • Zijn de huidige nutsvoorzieningen geïnventariseerd en geïnspecteerd? Daarbij ook letten op riool en drainage.

Winfried Terpstra

 • We zien al jaren en teruggang in leden en wat zijn de argumenten dat dit tot staan wordt gebracht?
 • Daarnaast verwachten jullie een toename van leden door de in gebruikname van de Padelbanen. Toename is een landelijk cijfer, zal opgeld doen in grote stedelijke gebieden, maar ook op het platteland, zeker door de concurrentie in Harlingen en St. Annaparochie?
 • Uitbreiding van gravel is voorzien. Is dit ingegeven door m.n. door het Franeker Open toernooi, of leeft dit expliciet bij de leden? In de winter zal bij vorst de beschikbaarheid van banen naar 3 worden teruggebracht, en dat lijkt mij zeker overdag te weinig. Waarom niet kiezen voor aanleg van 3 gravelbanen en 8 kunstgras?
 • Door het draaien van m.n. de banen 4 t/m 6 wordt het zicht vanaf het terras op het centrecourt baan 4 sterk verminderd, dat is jammer.
 • Het park wordt afsluitbaar, in hoeverre is FTC dat vrij om maatregelen te nemen indien de overlast toeneemt? De gemeente zal hier ongetwijfeld een belangrijke stem in hebben.
 • Wordt het “voor het doorgaande verkeer” onmogelijk gemaakt op het terrein te fietsen? Anders kan dit tot onveilige situaties leiden.
 • In fase 2 is de aanleg van “banen” voorzien, 97k, daarnaast de vervanging van grasbanen, 42k Kost de aanleg van één extra baan 97k? in fase 1 zit nl. de aanleg van de gravelbanen opgenomen.
 • Als laatste de aangevraagde subsidies. Tussen aanvraag en honorering zit volgens mij een belangrijk verschil. Zijn de toezeggingen concreet opdat we hier niet voor verrassingen komen te staan? Ervaringen met dergelijke instanties zijn divers.

Yge van Dijk

 • Ik zie drie entree’s en één plek waar de fietsen gestald kunnen worden.
  Dit geeft fietsbewegingen over het tennispark en dat zou vermeden moeten worden.
  Daarnaast denk ik dat er in de huidige opzet te weinig plek is voor fietsen.

  Mijn voorstel is om nog een tweede fietsstalling te creëren. Bij voorkeur dicht bij een andere entree.

Fam. Venema
Is er door het verantwoordelijke bestuur grondig onderzoek naar het potentiële aantal deelnemers voor het spelen van padel? Moet er dan gedacht worden aan 10,20 of 100 deelnemers?

 • Er zijn reeds meerdere padelbanen in de regio (Leeuwarden, Sneek) of plannen daarvoor zijn gemaakt zoals in Harlingen?
 • Van deze potentiële deelnemers zijn dat dan echt nieuwe leden of wordt er gekeken naar het huidige aantal leden van de tennisclub? Wat zijn de verwachtingen?
 • Wordt de padelclub een aparte vereniging binnen de FTC Franeker? Of is het doel dat je lid bent van de tennisclub je ook automatisch padel mag spelen?
 • Wat zijn de totale kosten van de padel accommodatie en wegen deze op voor wat het zal opleveren? Of worden deze kosten gedragen door de tennisleden?