Tennissen Fase 2 stapje voor stapje

Beste FTC-er,

(Klik hier voor de richtlijnen Fase 2)

Het coronatijdperk is nog niet ten einde, maar we zijn continu bezig om stapje voor stapje de mogelijkheden te verruimen op ons tennispark. Langs deze weg informeren we je over de nieuwste ontwikkelingen.

Afgelopen vrijdagmiddag hebben we de nieuwe richtlijnen ontvangen van de KNLTB. Instructie rondom vrij tennissen en tennislessen. Deze instructies vragen om een aantal maatregelen vanuit onze vereniging die we momenteel aan het uitwerken zijn. Komende week besluiten we daarover en gaan we daarover communiceren. Een aantal besluiten hebben we wel genomen die we hieronder delen.

Tennislessen
Na een succesvolle start met de jeugd t/m 18 jaar zullen vanaf maandag 11 mei ook de tennislessen voor alle andere groepen weer opgestart gaan worden. Dit betekent dat iedereen weer tennisles kan volgen onder toezicht van een trainer. De trainers werken volgens de richtlijnen van het NOC/NSF en de protocollen van de KNLTB en zijn tevens belast met het toezicht op het park voor wat betreft het naleven van de richtlijnen. Instructies van de trainers moeten strikt opgevolgd worden.

Vrij tennissen
Vrij tennissen is vanaf maandag 11 mei helaas nog niet mogelijk. Later deze week zullen we met richtlijnen komen die betrekking hebben op het vrij tennissen.  Hiervoor zullen we nog een aantal zaken moeten regelen. De richtlijnen van de KNLTB schrijven o.a. voor dat er vooralsnog getennist mag worden met maximaal 2 personen per baan tenzij het personen uit eenzelfde gezin betreft. Rondom dit punt zullen wij nog een aantal besluiten moeten nemen en instructies samenstellen. Wat al wel duidelijk is, is dat wij waarschijnlijk zullen gaan werken met het vooraf reserveren van tennisbanen met behulp van de ClubApp. De ClubApp is te downloaden in de Playstore of Apple Store. Alle bestaande reserveringen van tennisbanen worden momenteel verwijderd.

Toss activiteiten
De toss activiteiten worden nog niet opgestart, omdat ook daar een aantal afspraken over gemaakt moeten worden. Deze week zullen we ook rondom dit punt besluiten nemen en hierna over communiceren. We proberen in ieder geval de toss activiteiten vanaf  maandag 18 mei weer op te starten.

Tennisballon
Met de Stichting Wintertennis, Polyned (leverancier) en de gemeente zijn we momenteel in overleg hoe en wanneer we de tennisballon kunnen verwijderen. We doen ons best om zo snel als mogelijk te kunnen starten met het opruimen van de tenisballon, maar zijn daarvoor van een aantal partijen afhankelijk die ook te maken hebben met richtlijnen en capaciteit. Zolang de ballon er nog staat kunnen we baan 7/8/9 niet gebruiken.

Gebouw
Het clubgebouw (kantine en kleedruimtes) mag niet gebruikt worden. Deze maatregel zal wellicht vanaf 1 juni verruimd worden. Zodra er ruimte ontstaat zullen we daarover informeren, maar tot die tijd is alleen het toilet bij hoge nood beschikbaar voor de lessers en trainers.

Het park
Het park blijft tot nader order voor iedereen gesloten met uitzondering van de personen die er moeten zijn voor tennisles of personen die met goedkeuring van het bestuur op het park zijn.

Tot slot
We doen ons uiterste best om zo snel als mogelijk weer naar een ‘normale’ situatie toe te werken. Dat lukt alleen als we met elkaar de huidige maatregelen respecteren en ons er aan houden. Zodra er meer ruimte ontstaat informeren we hierover per mail, via FB en op onze website. Tot nadere berichtgeving blijft steeds de meest recente berichtgeving van kracht.

We wensen jullie gezondheid toe en vragen om nog een beetje geduld. Blijf thuis als jij of iemand in je thuissituatie klachten hebt/heeft en volg de instructies op die bij de ingang van het park hangen en/of gegeven worden door de trainers.

Voor vragen ben ik bereikbaar op telefoonnummer 06-57885511.

Namens het bestuur van de Franeker Tennis Club,

Jan Harold Warrink