Tennisles

De tennislessen bij de Franeker Tennis Club worden verzorgd voor Tennisschool Van der Lecq.  De trainers verzorgen de lessen en de training van de spelers, ze adviseren de Technische Commissie bij de  bepalingen van de speelsterkte van de leden en controleren of de banen goed en regelmatig bespeeld worden.

Tennisschool Van der Lecq 

De tennisschool is werkzaam in de regio Noordwest Friesland bij meerdere verenigingen. De verschillende trainers die aangesloten zijn bij de tennisschool geven met veel passie les aan jong tot oud. Wij trachten een tennistrainer te leveren die een echte clubtrainer is! Binding met de vereniging is een belangrijke factor tot succes voor zowel de vereniging als de tennisschool!

Hoofdactiviteit van de tennisschool is het verzorgen van de tennislessen. Dit gebeurt in de zomermaanden buiten en in de winter gaan we sinds 2013 naar binnen in de ballon. Daarnaast organiseren we een lesserstoernooi voor de jeugd en voor de senioren. Voor de jeugd hebben we ongeveer 6 ROGG-toernooien door het jaar heen, in de winter vinden deze plaats in de ballon. Het is belangrijk om naast je trainingen ook wedstrijden te spelen en zo het getrainde in de praktijk te kunnen brengen. In de winter organiseren voor de senioren nog een wintercompetitie op de zaterdag en de zondag.
Voor overige informatie, opgave voor lessen, toernooien of wintercompetitie ga naar tennislh.nl. Of spreek één van de trainers aan:
Nathan vd Lecq
nathan@tennislh.nl
06-48506538

MAAK KENNIS MET TENNIS!

Kijk voor meer informatie op: www.tennislh.nl