Reanimatie regels aangepast

We zijn weer volop aan het tennissen. Daarom is het voor onze AED’ers belangrijk om te weten dat regels reanimatie zijn aangepast.

Reanimatie

Nieuwe regels bij slachtoffers die niet besmet zijn:

·        Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.

·        Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

·        Je geeft bij volwassenen geen mond-op-mondbeademing, ook niet met mondkapje!

·        Je geeft wel borstcompressies.

·        Je gebruikt wel een AED.

Bij een slachtoffer met vermoeden van besmetting gelden dezelfde regels, maar bovendien:

·        Geef geen borstcompressies.

 

Reanimatie kinderen

Bij kinderen tot de puberteit geldt: houd bij reanimatie van kinderen de normale richtlijnen aan. Het risico op besmetting is beperkt. Maak zelf een inschatting of het kind in de puberteit is.

 

Voor meer informatie, klik hier