Bij automatische incasso bedraagt de contributie voor

• Jeugdleden: t/m 12 jaar : € 40,-
• Junioren: * 13 t/m 17 jaar : €65,-
• Seniorleden :** 18 jaar en ouder : € 120,-*

* In het verenigingsjaar dat een speler(ster) 13 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als junior.

** in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 18 jaar wordt, wordtdezeaangemerkt als senior.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 decemberEen en ander conform de statuten van FTC. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 5,-

Inschrijfformulier
Geslacht *
Ben je eerder lid geweest van een tennisvereniging? *
Ben je bereid om je als vrijwilliger eens in te zetten voor FTC? *
Ik verklaar er mee akkoord te gaan dat, zonder schriftelijke opzeggingvóór 1 december, het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd. Opzegging dient te gebeuren bij de FTC-ledenadministratie. *
Pasfoto uploaden *
Maximale uploadgrootte: 104.86MB
Deze aanmelding kan NIET in behandeling worden genomen wanneer er geen goede PASFOTO is bijgesloten.

Contributie 2020

Jeugd t/m 12 jaar

Hele jaar door buiten tennissen voor

€ 40,-

Junioren 13-17 jaar*

Hele jaar door buiten tennissen voor

€ 65,-

* in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 13 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als junior

Senioren 18 en ouder**

Hele jaar door buiten tennissen voor

€ 120,-

** in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 18 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als senior Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december Een en ander conform de statuten van FTC