Het lidmaatschap van de Franeker Tennis Club geeft de mogelijkheid om banen te reserveren en onbeperkt vrij te tennissen. Daarnaast geeft het recht om mee te doen aan de verschillende clubactiviteiten en competities. Drie keer per jaar ontvangen leden het clubmagazine “Ins & Outs”. Een lidmaatschap van de vereniging is inclusief het lidmaatschap van de KNLTB en daarmee tot de ClubApp met o.a. clubinformatie en reserveringsmogelijkheden.

De leeftijd op 31 december van het betreffende verenigingsjaar is bepalend voor de categorie.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december zoals vastgelegd in de statuten van FTC.

(Introductie) Lidmaatschappen worden aan het einde van het verenigingsjaar stilzwijgend verlengd tenzij 1 maand voor einde verenigingsjaar opgezegd.

* In het verenigingsjaar dat een speler(ster) 13 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als junior.

** in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 18 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als senior.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Een en ander conform de statuten van FTC.

Inschrijfformulier
Introductie lidmaatschappen
Lidmaatschappen
Geslacht *
Ben je eerder lid geweest van een tennisvereniging? *
Ben je bereid om je als vrijwilliger eens in te zetten voor FTC? *
Ik verklaar er mee akkoord te gaan dat, zonder schriftelijke opzegging vóór 1 december, het (introductie) lidmaatschap stilzwijgend wordt omgezet en/of verlengd met 1 jaar. Opzegging dient te gebeuren bij de FTC-ledenadministratie. *
Pasfoto uploaden *
Maximale uploadgrootte: 104.86MB
Deze aanmelding kan NIET in behandeling worden genomen wanneer er geen goede PASFOTO is bijgesloten.