Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap bij de ledenadministratie:

Gerrit de Vos Meteoorbaan 20 8802 BL Franeker, tel. 0517-39 04 55

ledenadministratie@franekertennisclub.nl 

MAIL

pdf-icon
Klik hier voor het downloaden van het aanmeldings formulier

In de algemene ledenvergadering van 29 maart 2017 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.

Contributie 2018:
  Jeugd t/m 12 jaar   40.–
  Junioren 13 -17 jaar*   65.–
  Senioren 18 en ouder**   120.–

* in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 13 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als junior ** in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 18 jaar wordt, wordt deze aangemerkt als senior Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december Een en ander conform de statuten van FTC


Opzegging van het lidmaatschap behoort schriftelijk te gebeuren aan de ledenadministratie, voor 1 december van het lopende jaar.