Jeugdcommissie

Jeugdcommissie: 
* Controleert de financiële belangen van alle activiteiten van de jeugdcommissie;
* Neemt de initiatieven bij het beleid in alle jeugdzaken;
* Beoordeelt en adviseert de T.C. voor wat betreft de speelsterkte van alle jeugdleden voor competitieteams en toernooien;
* Organiseert alle jeugdtoernooien en activiteiten;
* Stimuleert de jeugd in alle tennisbelangen.

De samenstelling van de jeugdcommissie:
Ineke Biesma, voorzitter
Yvonne Duijvestijn, secretaris
Gineke Russchen, penningmeester
Kor Fennema
Roland Hoek
Jacqueline Middendorp
Jolanda Terpstra

MAIL ons