Competitie

Competitieteams 2019

Zondag Dinsdagavond Woensdagavond Vrijdagavond Zaterdag
         
Heren 1, vijfde klasse Damesdubbel team 1, open klasse Herendubbel 35+, team 6 Gemengd team 1, open klasse Heren 1, open klasse
Jos Terpstra Annet Sijbesma Hette Anema Sandra van Dijk Nathan van der Lecq
Jesse van der Geest Marije Mulder Roelof van Marrum Aafke Vooijs-Glazenborg Wilco van der Leq
Jilles van der Kuil Elbrich Regts Harro van Akker Niels Glas Jetse Jongsma
Koert Draaisma Mathilde Bijlsma René Bijma Kor Fennema Devlon van der Ridder
Jos Westra Liedeke Pol   Folkert Koopmans  
  Sandra Dijkstra Herendubbel 35+, team 7 Tessa Fennema-Haitsma Heren 2, open klasse
Heren 2, zevende klasse   Bonny Riemersma   Koen Oosterveld
Bowe van der Geest Damesdubbel team 2, open klasse Marcel van der Ploeg Gemengd team 2, open klasse Johan Talhout
Mike Breidenbach Annemarie Steinfort Ed van den Berg Diana Jorritsma Dirk Jan Hilwerda
Sam de Vries Sieta van der Zee Philipus Rodenburg Vera de Groot Martin Homminga
Sander Spoelstra Corrie Westra   Rients van der Ploeg Frank de Wit
Jordi Hoek Janet Zagema   Jan Harold Warrink Bas van der Zee
Julian Venema Geeske Jongsma Herendubbel 35+, team 8    
  Saakje Nieborg Peter de Boer Gemengd team 3, open klasse Heren 3, open klasse
Gemengd 1, vijfde klasse   Bauke Okkema Christine Jansen Jilles van der Kuil
Nina van Vredendaal Damesdubbel team 4, open klasse Sjirk Koster Jan-Willem Jansen Karlatt van der Kuil
Miriam Afman Jitty Sloots-de Jong Ronald Steenstra Julia Breidenbach Frans Marten Bleeker
Jeske Strampel Gre Talhout-Salverda Matthijs Boersma Roland Hoek Jarno Kamminga
Jens Visser Inez Engbersen   Ineke Postma  
Irolt Biesma Simone Oost-Braaksma   Gerlof Tiemersma Heren 35+ team 1, open klasse
  Gerjan Kloostra-Bos Vrijdagmiddag   Theo Sikkema
Jongens t/m 14 jaar, team 1 Patricia Kloostra   Gemengd team 4, open klasse Eddy Venema
Dirk Jan Lautenbach(av)   Jongens t/m 17 jaar, team 1 Karst Groothoff Klaas Breidenbach
Jorn Vellinga Damesdubbel team 4, open klasse Bas Dijkhuizen (av) Jolanda Terpstra Sander Groenewoud
David de Vries Lisa Warrink Max Tiemersma Diny Terpstra  
Robin Venema Arjenne van der Zee Niek Zeinstra Stijn Beerends Dames 1, open klasse
Twan Hoek Femke Huisman Pieter Zuidema Thomas Miedema Fréderique Potma
Mart Zijlstra  Agnes de Groot     Julia Bergsma
  Henderika Koopmans Meisjes t/m 17 jaar, team 1 Gemengd team 5, open klasse Lianne Hofman
Jongens t/m 14 jaar, team 2 Marleen van Eldik Janna Stieglis (av) Herman de Vries Jasmijn Vos
Ricardo van der Ploeg (av) Idske Bangma Esther Breidenbach Wim Auke Sannes Silke Smits
Santino de Graaf     Rixt Stegenga Aurora Rodenburg
Erwin Althuisius   Meisjes t/m 17 jaar, team 2 Mirjam Holwerda Alyssa Nava Roman
Jens Aukema Woensdagavond Pieta Wartena    
Koen de Haan   Iris Plat (av) Gemengd team 6, open klasse Gemengd 1, open klasse
  Herendubbel 35+, team 1   Houkje Bergsma Paul de Vries
Meisjes t/m 14 jaar, team 1 Harm Dijkstra   Anton Bergsma Jan Edwin Geertsma
Liam Brouwer (av) Wilfred van der Zee   Tineke van Dijk Marieke van Vredendaal
Berber van der Geest Jeroen Hartman   Marcel van der Ploeg Marije Mulder
Maud Fennema Peter van der Velde   Aldert Sijtsma  
Marieke van Sluis Paul de Vries   Tineke van Dijk  
  Dirk Jan Hilwerda   Jelma Hofstra Gemengd 2, open klasse
        Annemarie de Rooi van Goslliga
Meisjes t/m 17 jaar, team 1 Herendubbel 35+, team 2   Gemengd team 7, open klasse Peter van der Geest
Puck Wever (av) Tjeerd de Boer   Petra Warrink Harm Dijkstra
Dione Haarsma Erik van der Geest   Janita Keizer Maartje Politiek
Anouck Jansen Martin Homminga   Gerrit van der Schaar Frank van West
Inge Reitsma Harm Heslinga   Klaas Dijkstra Aukje Kuiken
Mette de Vries        
  Herendubbel 35+, team 3   Gemengd team 8, open klasse Gemengd dubbel 1, open klasse
Groen 1  Gerard van der Helm   Johannes Weening Tjeerd de Boer
Sven Boersma Bert Meijering   Taco Hoekstra Erik van der Geest
Jesse Loonstra Rien Venema   Ineke Biesma Liedeke Pol
Tianne Zuidema Martijn Lourens   Erna Afman Mathilde Bijlsma
Rick Hibma     Siny Lageveen  
Roos Talhout Herendubbel 35+, team 4   Yvonne Duijvestijn Gemengd dubbel 2, open klasse
  Winfried Terpstra     Hans Beertsen
Groen 2  Andries van der Zee     Rommert Haarsma
Bas Elsinga Jacob Wiegman     Wiesje Rinkema
Siem Lensen Piet van der Henne     Nynke Salverda
Cas Brattinga        
Feije Santema Herendubbel 35+, team 5     Gemengd 35+ team 1, open klasse
Thijs Russchen Fokke Borgman     Klaas van Dijk
  Richard Binsma     Sieta Salverda
Groen 3  Marcel Teitsma     Cor Pasma
Else Bijlsma Hein Wenselaar     Lysbeth Mollema-Jongema
Aniek Loonstra       Libbe Riemersma
Lenthe Veenstra       Anja Wenselaar-Heeres
Mila van der Lecq        
Annemarije Akkerman