Commissies Franeker Tennis Club

Wedstrijd toernooicommissie:
* Organiseert club toernooien;

* Organiseert de Franeker Club Kampioenschappen;

Johannes Weening
Cees v/d Berg
Theo Sikkema
Gerrit v/d Schaar

Mail: wedstrijd@franekertennisclub.nl

Ledenadministratie:

 • Verzorgt de ledenadministratie;
 • Contactpersoon contributie
 • Ontvangt de opgave van nieuwe leden en bericht bij deelname.

Gerrit de Vos | Meteoorbaan 20 | Franeker | 0517-390455

Mail: ledenadministratie@franekertennisclub.nl

Technische commissie:

 • Beoordeelt leden op hun speelsterkte;
 • Bepaalt de speelsterkte voor de Franeker Kampioenschappen;
 • Adviseert de wedstrijdcommissie voor de speelsterkte in de toernooien;
 • Deelt de selectie- en competitieteams in;
 • Verzorgt de competitie.

Wiebe Olthof | 06-23 41 75 48

Tjeerd de Boer | 0517-396775 (competitieleider)
Nathan van der Lecq | 06-48506538
Dirk-Jan Hilwerda | 06-27113339
Paul de Vries  |  0517-395802

Jeugdcommissie:

 • Controleert de financiële belangen van alle activiteiten van de jeugdcommissie;
 • Neemt de initiatieven bij het beleid in alle jeugdzaken;
 • Beoordeelt en adviseert de T.C. voor wat betreft de speelsterkte van alle jeugdleden voor competitieteams en toernooien;
 • Organiseert alle jeugdtoernooien en activiteiten;
 • Stimuleert de jeugd in alle tennisbelangen.

Ineke Biesma, voorzitter
Henderika Koopmans, secretaris
Gineke Russchen, penningmeester
Yvonne Duijvestijn
Kor Fennema
Jolanda Terpstra
Peter Zuidema

Mail: jeugd@franekertennisclub.nl

 

 

Beheer terrein en gebouwen:

 • Controleert alle belangen voor de activiteiten van de baancommissie en gebouwen;
 • Coördineert de materialen op en rond de banen;
 • Verzorgt en coördineert het onderhoud van het park, zoals groenstroken etc. en de buitenkant van het clubgebouw.

Jacob Wiegman | 0517-394738 (vertegenw. baancommissie )
Paul de Vries
Anton Bergsma
Jeroen Hartman

Trainers

 • Verzorgen de lessen en training van de spelers;
 • Adviseren de T.C. bij de bepaling van de speelsterkte van de leden;
 • Controleren zo goed mogelijk of de banen goed en rechtmatig bespeeld worden.

Contactpersoon: Nathan van der Lecq |
06-48506538

 Mail: nathantennislh@gmail.com 

Kantinecommissie:

 • Controleert de financiële belangen van alle kantinezaken;
 • Zorgt voor het beheer exploitatie van de kantine;
 • Zorgt ervoor, dat de kantine op afgesproken tijden geopend is voor leden;
 • Zorgt voor schoonmaken en onderhoud van het clubge­bouw binnenkant.

Houkje Bergsma-Leeuwesteijn | 0517-398040
Diana Jorritsma  |  0517-392084
Vronie de Boer  | 0517-269397

 Mail: kantine@franekertennisclub.nl

Commissie Seniorenplus tennis
De Seniorenplus toernooien vindt u op de pagina Senioren plus.

Gerrit de Vos | Meteoorbaan 20 | Franeker | 0517-390455 (vert.w. seniorenplus )

Mail: ledenadministratie@franekertennisclub.nl

Damesochtendcommissie (woensdag)

Meta Groenwold-Vochteloo | 06-27 06 45 56

Commissie Dinsdagochtend toss/donderdag avond Toss:

 • Organiseert Tossavonden op dinsdagochtend en donderdagavond

Hester Wielink | 0517-269329
Vronie de Boer | 0517-269397

Sponsorcommissie:

 • Controleert de financiële belangen van activiteiten van de sponsorcommissie;
 • Draagt zorg voor de werving van nieuwe sponsors en onderhoudt de contacten met huidige sponsors;
 • Draagt zorg voor advertenties in het clubblad.

Phillipus Rodenburg | tel. 06-81 74 73 83

 Mail: sponsoring@franekertennisclub.nl

Competitieleiding:

 • Heeft de algehele leiding over het competitie-gebeuren in de club;
 • Deelt de teams mee wanneer/waar (en op welke banen) er gespeeld moet worden;
 • Draagt zorg voor invallers;
 • Heeft contacten met het District i.v.m. de competitie;
 • Behandelt alle klachten betreffende de competitie.

Tjeerd de Boer | E. Eisingastraat 20 | Franeker | tel. 0517-396775

Mail: competitie@franekertennisclub.nl

Redactie Ins&Outs:

 • Verzamelt de kopij voor het clubmagazine;
 • Onderhoudt contact met de drukker;
 • Draagt zorg voor de verspreiding van het clubblad.

Jan-Edwin Geertsma | tel. 06-42903321
Daniëlle Hartman | tel: 06-48 45 88 80

Mail: redactie@franekertennisclub.nl

Webmaster:

 • Onderhoud de website www.franekertennisclub.nl

Jan-Edwin Geertsma | tel. 06-42 90 33 21
Daniëlle Hartman | tel: 06-48 45 88 80

Mail: webmaster@franekertennisclub.nl

PR & Communicatie:

Daniëlle Hartman | tel. 06-48 45 88 80

Mail: pr@franekertenisclub.nl