Commissies

Commissies

Wedstrijdcommissie:
* Controleert de financiële belangen van activiteiten van de wedstrijdcommissie;
* Organiseert toernooien;
* Organiseert de Franeker Club Kampioenschappen;
* Ontplooit en stimuleert activiteiten voor wedstrijd- en toernooispelers
Johannes Weening
MAIL
———————————————————————————————–
Ledenadministratie:
* Verzorgt de ledenadministratie;
* Ontvangt de opgave van nieuwe leden en bericht bij deelname.
Gerrit de Vos | Meteoorbaan 20 | Franeker | tel.0517-390455

MAIL

———————————————————————————————–
Technische commissie:
* Beoordeelt leden op hun speelsterkte;
* Bepaalt de speelsterkte voor de Franeker Kampioenschappen;
* Adviseert de wedstrijdcommissie voor de speelsterkte in de toernooien;
* Deelt de selectie- en competitieteams in;
* Verzorgt de competitie.
Tjeerd de Boer | tel.0517-396775 (competitieleider)
Nathan van der Lecq | tel. 06-48506538
Dirk-Jan Hilwerda | tel. 06-27113339
Wiebe Olthof | tel. 06-23 41 75 48
Paul de Vries  |  tel. 0517-395802
———————————————————————————————–
Jeugdcommissie:
* Controleert de financiële belangen van alle activiteiten van de jeugdcommissie;
* Neemt de initiatieven bij het beleid in alle jeugdzaken;
* Beoordeelt en adviseert de T.C. voor wat betreft de speelsterkte van alle jeugdleden voor competitieteams en toernooien;
* Organiseert alle jeugdtoernooien en activiteiten;
* Stimuleert de jeugd in alle tennisbelangen.
Ineke Biesma, voorzitter
Yvonne Duijvestijn, secretaris
Gineke Russchen, penningmeester
Erna Afman
Kor Fennema
Roland Hoek
Jolanda Terpstra

MAIL
———————————————————————————————–
Beheer terrein en gebouwen:
* Controleert alle belangen voor de activiteiten van de baancommissie en gebouwen;
* Coördineert de materialen op en rond de banen;
* Verzorgt en coördineert het onderhoud van het park, zoals groenstroken etc. en de buitenkant van het clubgebouw.
Jacob Wiegman | tel.0517-394738 (vertegenw. baancommissie )

———————————————————————————————–
Trainers
* Verzorgen de lessen en training van de spelers;
* Adviseren de T.C. bij de bepaling van de speelsterkte van de leden;
* Controleren zo goed mogelijk of de banen goed en rechtmatig bespeeld worden.
Nathan van der Lecq | tel. 06-48506538

———————————————————————————————–
Kantinecommissie:
* Controleert de financiële belangen van alle kantinezaken;
* Zorgt voor het beheer exploitatie van de kantine;
* Zorgt ervoor, dat de kantine op afgesproken tijden geopend is voor leden;
* Zorgt voor schoonmaken en onderhoud van het clubge­bouw binnenkant.
Houkje Bergsma-Leeuwesteijn | tel. 0517-398040
Diana Jorritsma  |  tel. 0517-392084
Vronie de Boer  | tel. 0517-269397
———————————————————————————————–
Commissie Seniorenplus tennis
De Seniorenplus toernooien vindt u op de pagina Senioren plus.
Gerrit de Vos | Meteoorbaan 20 | Franeker | tel.0517-390455 (vert.w. seniorenplus )
———————————————————————————————–
Damesochtendcommissie
Ida Schat | tel.0517-390012
Lennie van Putten | tel.0515-331587
———————————————————————————————–
Commissie Dinsdagochtend toss:
* Organiseert de ochtendactiviteiten.
Tiny Leinenga-Jongstra | tel. 0517-390501
———————————————————————————————–
Leiding Tossavond
* Organiseert Tossavonden op donderdag.
Hester Wielink | tel. 0517-269329
Vronie de Boer | tel. 0517-269397
———————————————————————————————–
Sponsorcommissie:
* Controleert de financiële belangen van activiteiten van de sponsorcommissie;
* Draagt zorg voor de werving van nieuwe sponsors en onderhoudt de contacten met huidige sponsors;
* Draagt zorg voor advertenties in het clubblad.
Phillipus Rodenburg | tel. 06-81 74 73 83
———————————————————————————————–
Competitieleiding:
* Heeft de algehele leiding over het competitie-gebeuren in de club;
* Deelt de teams mee wanneer/waar (en op welke banen) er gespeeld moet worden;
* Draagt zorg voor invallers;
* Heeft contacten met het District i.v.m. de competitie;
* Behandelt alle klachten betreffende de competitie.
Tjeerd de Boer | E. Eisingastraat 20 | Franeker | tel. 0517-396775
MAIL
———————————————————————————————–
Redactie Ins&Outs:
* Verzamelt de kopij voor het clubmagazine;
* Onderhoudt contact met de drukker;
* Draagt zorg voor de verspreiding van het clubblad.
Jan-Edwin Geertsma | tel. 06-42903321
Daniëlle Hartman | tel: 06-48 45 88 80

MAIL
———————————————————————————————–
Webmaster:
* Onderhoud de website www.franekertennisclub.nl
Jan-Edwin Geertsma | tel. 06-42 90 33 21
Daniëlle Hartman | tel: 06-48 45 88 80

MAIL

———————————————————————————————–
PR & Communicatie:
Daniëlle Hartman | tel. 06-48 45 88 80

MAIL