Commissies

Commissies

Wedstrijdcommissie:
* Controleert de financiële belangen van activiteiten van de wedstrijdcommissie;
* Organiseert toernooien;
* Organiseert de Franeker Club Kampioenschappen;
* Ontplooit en stimuleert activiteiten voor wedstrijd- en toernooispelers
MAIL
———————————————————————————————–
Ledenadministratie:
* Verzorgt de ledenadministratie;
* Ontvangt de opgave van nieuwe leden en bericht bij deelname.
Gerrit de Vos | Meteoorbaan 20 | Franeker | tel.0517-390455

MAIL

———————————————————————————————–
Technische commissie:
* Beoordeelt leden op hun speelsterkte;
* Bepaalt de speelsterkte voor de Franeker Kampioenschappen;
* Adviseert de wedstrijdcommissie voor de speelsterkte in de toernooien;
* Deelt de selectie- en competitieteams in;
* Verzorgt de competitie.
Tjeerd de Boer | tel.0517-396775 (competitieleider)
Nathan van der Lecq | tel. 06-48506538
Dirk-Jan Hilwerda | tel. 06-27113339
Wiebe Olthof | tel. 06-23 41 75 48
Paul de Vries  |  tel. 0517-395802
———————————————————————————————–
Jeugdcommissie:
* Controleert de financiële belangen van alle activiteiten van de jeugdcommissie;
* Neemt de initiatieven bij het beleid in alle jeugdzaken;
* Beoordeelt en adviseert de T.C. voor wat betreft de speelsterkte van alle jeugdleden voor competitieteams en toernooien;
* Organiseert alle jeugdtoernooien en activiteiten;
* Stimuleert de jeugd in alle tennisbelangen.
Ineke Biesma, voorzitter
Yvonne Duijvestijn, secretaris
Gineke Russchen, penningmeester
Erna Afman
Kor Fennema
Roland Hoek
Jacqueline Middendorp
Johan Rombout
Jolanda Terpstra

MAIL
———————————————————————————————–
Beheer terrein en gebouwen:
* Controleert alle belangen voor de activiteiten van de baancommissie en gebouwen;
* Coördineert de materialen op en rond de banen;
* Verzorgt en coördineert het onderhoud van het park, zoals groenstroken etc. en de buitenkant van het clubgebouw.
Jacob Wiegman | tel.0517-394738 (vertegenw. baancommissie )

———————————————————————————————–
Trainers
* Verzorgen de lessen en training van de spelers;
* Adviseren de T.C. bij de bepaling van de speelsterkte van de leden;
* Controleren zo goed mogelijk of de banen goed en rechtmatig bespeeld worden.
Nathan van der Lecq | tel. 06-48506538

———————————————————————————————–
Kantinecommissie:
* Controleert de financiële belangen van alle kantinezaken;
* Zorgt voor het beheer exploitatie van de kantine;
* Zorgt ervoor, dat de kantine op afgesproken tijden geopend is voor leden;
* Zorgt voor schoonmaken en onderhoud van het clubge­bouw binnenkant.
Houkje Bergsma-Leeuwesteijn | tel. 0517-398040
Diana Jorritsma  |  tel. 0517-392084
Vronie de Boer  | tel. 0517-269397
———————————————————————————————–
Commissie Seniorenplus tennis
De Seniorenplus toernooien vindt u op de pagina Senioren plus.
Gerrit de Vos | Meteoorbaan 20 | Franeker | tel.0517-390455 (vert.w. seniorenplus )
———————————————————————————————–
Damesochtendcommissie
Ida Schat | tel.0517-390012
Lennie van Putten | tel.0515-331587
———————————————————————————————–
Commissie Dinsdagochtend toss:
* Organiseert de ochtendactiviteiten.
Tiny Leinenga-Jongstra | tel. 0517-390501
———————————————————————————————–
Leiding Tossavond
* Organiseert Tossavonden op donderdag.
Hester Wielink | tel. 0517-269329
Vronie de Boer | tel. 0517-269397
———————————————————————————————–
Sponsorcommissie:
* Controleert de financiële belangen van activiteiten van de sponsorcommissie;
* Draagt zorg voor de werving van nieuwe sponsors en onderhoudt de contacten met huidige sponsors;
* Draagt zorg voor advertenties in het clubblad.
Phillipus Rodenburg | tel. 06-81 74 73 83
———————————————————————————————–
Competitieleiding:
* Heeft de algehele leiding over het competitie-gebeuren in de club;
* Deelt de teams mee wanneer/waar (en op welke banen) er gespeeld moet worden;
* Draagt zorg voor invallers;
* Heeft contacten met het District i.v.m. de competitie;
* Behandelt alle klachten betreffende de competitie.
Tjeerd de Boer | E. Eisingastraat 20 | Franeker | tel. 0517-396775
MAIL
———————————————————————————————–
Redactie Ins&Outs:
* Verzamelt de kopij voor het clubmagazine;
* Onderhoudt contact met de drukker;
* Draagt zorg voor de verspreiding van het clubblad.
Jan-Edwin Geertsma | tel. 06-42903321
Daniëlle Hartman | tel: 06-48 45 88 80
Jolanda Terpstra | tel. 0517-393086

MAIL
———————————————————————————————–
Webmaster:
* Onderhoud de website www.franekertennisclub.nl
Jan-Edwin Geertsma | tel. 06-42903321

MAIL

———————————————————————————————–
PR & Communicatie:
Daniëlle Hartman | tel. 06-48 45 88 80

MAIL