Voorzitter:
Jan Harold Warrink
06 – 57 88 55 11
 • Coördineert het besturen van de vereniging;
 • Vertegenwoordigt de vereniging in algemene zaken naar buiten;
 • Leidt de algemene vergadering; * Is lid van het dagelijks bestuur;
 • Vertegenwoordigt de sponsorcommissie, de redactie en kantinecommissie in het bestuur.
Secretaris:
Wiebe Olthof | 0517-392623
 • Ontvangt en beantwoordt alle in- en uitgaande correspondentie;
 • Verzorgt de verslagen van de ledenvergadering;
 • Is lid van het dagelijks bestuur.
Penningmeester: 

Gerrit Fokkema

 • Behandelt alle financiële zaken en verzorgt hiervan een boekhouding;
 • Vertegenwoordigt de financiële zaken van de vereniging naar buiten;
 • Overlegt jaarlijks een balans en staat van baten en lasten;
 • Ontvangt de contributiegelden;
 • Is lid van het dagelijks bestuur.
Technische zaken:
Wiebe Olthof | 0517-392623
 • Vertegenwoordigt de wedstrijdcommissie in het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de seniorencommissie in het bestuur;
 • Is vice-voorzitter. * Heeft zitting in de technische commissie
Bestuurslid jeugd:
Ineke Biesma |  0517-391751
 • Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het bestuur.
Contactpersoon kantinecommissie: 
Houkje Bergsma | 0517-398040
 • Vertegenwoordigt de kantinecommissie in het bestuur.