Bestuur

Voorzitter: Jan Harold Warrink | Severander 22 | 8802 DJ | FRANEKER | tel. 0517-391217  |  06-57885511 
* Coördineert het besturen van de vereniging;
* Vertegenwoordigt de vereniging in algemene zaken naar buiten;
* Leidt de algemene vergadering; * Is lid van het dagelijks bestuur;
* Vertegenwoordigt de sponsorcommissie, de redactie en kantinecommissie in het bestuur.
———————————————————————————————–
 
Secretaris: Wiebe Olthof | J.A.W. Burgerstraat | 8802 MC | FRANEKER | tel. 0517-392623
* Ontvangt en beantwoordt alle in- en uitgaande correspondentie;
* Verzorgt de verslagen van de ledenvergadering;
* Is lid van het dagelijks bestuur.
———————————————————————————————–
 
Penningmeester: Vacature (a.i. Peter van der Velde)
* Behandelt alle financiële zaken en verzorgt hiervan een boekhouding;
* Vertegenwoordigt de financiële zaken van de vereniging naar buiten;
* Overlegt jaarlijks een balans en staat van baten en lasten;
* Ontvangt de contributiegelden;
* Is lid van het dagelijks bestuur.
———————————————————————————————–
 
Technische zaken: Wiebe Olthof | tel. 0517-392623
* Vertegenwoordigt de wedstrijdcommissie in het bestuur;
* Vertegenwoordigt de seniorencommissie in het bestuur;
* Is vice-voorzitter. * Heeft zitting in de technische commissie
———————————————————————————————–
 
Beheerder complex, terrein en gebouwen: Jacob Wiegman |  tel. 0517-394738
* Vertegenwoordigt de baancommissie in het bestuur;
* Bepaalt de toegankelijkheid van de banen.
———————————————————————————————–
 
Bestuurslid jeugd: Ineke Biesma |  tel. 0517-391751
* Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het bestuur.
———————————————————————————————–
 
Contactpersoon kantinecommissie: Houkje Bergsma | tel. 0517-398040
* Vertegenwoordigt de kantinecommissie in het bestuur.