Baanreglement

Van de Baancommissie

ALGEMEEN BAANREGLEMENT FRANEKER TENNIS CLUB
1. Ieder lid ontvangt jaarlijks een KNLTB-wedstrijdpas.

2. Op het park, in de hal van het clubgebouw, hangt het labelbord waarop te zien is welke banen beschikbaar zijn om vrij op te tennissen.

3. Ieder lid, dat wil tennissen, is verplicht de baan persoonlijk af te hangen op het afhangbord.

4. Het afhangen van een tennisbaan kan alleen met gebruik van je eigen KNTLB-ledenpas.

5. Per baan moeten minimaal 2 spelers gelijktijdig de baan afhangen met de KNLTB-ledenpas.

6. De speeltijd bedraagt vóór 18.00 uur maximaal één uur en na 18.00 uur 45 minuten. Indien op het moment dat de speeltijd om is, zich geen nieuwe spelers aandienen, mag men op de baan blijven spelen tot de volgende spelers zich melden. Het is niet toegestaan om opnieuw dezelfde baan af te hangen.

7. Indien alle banen bezet zijn, kan men een baan reserveren aansluitend op een baan die bezet is. Hiervoor zijn minimaal 2 KNLTB-passen nodig. Wanneer er vrije banen zijn is het toegestaan om deze maximaal 10 minuten voor aanvang te reserveren.

8. Het opzettelijk foutief afhangen van een baan is niet toegestaan. Indien dit wordt aangetoond, kan betrokkene direct door een ander lid van de baan verwijderd worden.

9. Het bestuur heeft het recht om banen te reserveren voor o.a.: trainingen, competities, toernooien en tossevenementen

10. Het eerste recht op baankeuze heeft de tennistrainer voor zijn trainingen. De trainer zal de trainingsbanen op het labelbord aangeven of d.m.v. een lijst naast het labelbord.

11. Het tweede recht op baankeuze heeft de competitieleider.

12. De spelers zijn verplicht de baan te betreden met de juiste tennisschoenen en sportkleding.

13. De leden en bezoekers zorgen ervoor dat het tennispark mooi en netjes blijft.

1. Honden dienen aangelijnd te zijn.

2. Fietsen mogen alleen op de daarvoor bestemde plaats bij de ingang geplaatst worden.

3. Voor afval en sigarettenpeuken zijn speciale afvalbakken aanwezig die gebruikt moeten worden.

14. Het bestuur is bevoegd om het baanreglement aan te passen. Het meest recente baanreglement hangt in de hal van het clubgebouw. 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

Gebruiksregels kunstgrasbanen

 1. Het is ten strengste verboden om op of bij de tennisbanen te roken. Het kunststof is erg brandbaar en smelt snel.
 2. Betreding van de banen is niet toegestaan met:

1. vuile schoenen (modder/gravel);
2. schoenen met stalen noppen;
3. schoenen met plastic afschroefbare noppen;
4. glaswerk.

Winterperiode:

 1. Wanneer er sneeuw op het kunstgras ligt, mag er niet op gespeeld worden.
 2. Het is verboden om sneeuw te verwijderen met sneeuwschuivers.
 3. Bij ijzel mogen de kunstgrasbanen niet worden gebruikt.
 4. Bij temperaturen beneden -10 graden Celsius het kunstgras niet gebruiken
 5. Bij opdooi na een periode van strenge vorst kan er niet gespeeld worden

Gebruiksregels gravelbanen

 1. Na het spelen de banen slepen met de sleepnetten die aan de haken hangen;
 2. Na het slepen de lijnen vegen met de vegers die bij de banen liggen;

Winterperiode:

 1. Tijdens de winterperiode zijn de gravelbanen buiten gebruik.

De Baancommissie

Algemene gebruiksregels op en rond de baan
Gebruik van de banen

 1. Overdag kunnen alle leden van de tennisbanen gebruikmaken.
 2. Na 19.00 uur hebben seniorleden voorrang op juniorleden bij het gebruik van de tennisbanen.
 3. Op dinsdagochtend zijn baan 1-9 gereserveerd voor de toss, waarbij baan 10 en 11 beschikbaar moeten blijven voor vrij tennis.
 4. Op donderdagavond zijn baan 1-6 gereserveerd voor de toss, tenzij er competitie wordt gespeeld.
 5. Het gebruik van alcohol vóór of tijdens het spelen op de baan gaat niet samen.

Gebouw

 1. Bij betreden van het gebouw de voeten vegen. Bij de ingangen zijn borstels en roosters aanwezig.
 2. Bij gebruik van de douches in de kleedruimte de vloer droogvegen met de trekkers die aanwezig zijn.

Verlichting

 1. Het gebruik van de verlichting op de banen kost veel energie. De verlichte banen dienen eerst vol in gebruik te zijn, alvorens de andere lampen aan te zetten.
 2. De bediening van de verlichting bevindt zich in de hal en in de kantine.
 3. Slechts één keer drukken om lamp uit/aan te zetten.
 4. Er zit een vertragingsmechanisme van 15 minuten in het verlichtingssysteem, nadat het systeem is uitgezet.
 5. Tijdens het weekend (zaterdag en zondag) mag zonder toestemming van het bestuur de verlichting niet worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing labelbord

 1. Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen.
 2. U pakt een spelersplank en schuift de KNLTB-pas van uzelf en uw medespeler daarin.
 3. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje. Wanneer u start op een lege baan, mag u een wachttijd van 10 minuten gebruiken.
 4. Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij het reserveren
stelt u het klokje vóór 18.00 uur in op 60 minuten en ná 18.00 uur op 45 minuten later dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers.
 5. Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor “spelen” of “eerste/tweede reservering”.
 6. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaats op zodat uw spelersplank onder het symbool “spelen” terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het “pijl naar beneden” symbool en kunnen hun lidmaatschapkaart verwijderen.
 7. U schuift uw plank door tot het symbool “spelen”

Veiligheid

 1. In de hal van het clubgebouw bevindt zich een AED
 2. In de kantine bevindt zich een EHBO-kist (trainers hebben toegang tot het hele gebouw)